duo logga 2019e 5000x750
facebooklogga
spotifylogga_1
ituneslogga
 
knapp
gonblickethemsid

Vill ni ge er publik något tänkvärt, något som berör, något som de inte hört förut men ändå känner igen sig i...?! Vi erbjuder;


I Ögonblickets Stillhet - Tankar & visor tillägnade dig som behöver en stund betänketid och andrum i vardagen.


Det är först när vi är i stillheten, när vi stänger av det yttre bruset, som vi kan höra & se vilka vi är, vad vi kan ge och vart vi är på väg. Först då klarnar våra tankar…


Vi delar med oss av våra tankar kring att vi får vila i Ögonblickets stillhet vare sig livet ter sig ljust eller som en lång uppförsbacke. Om att i mörka stunder kunna konstatera att; ”Just nu är det så här”, men det kommer inte att vara för evigt. Det kommer nya dagar, med nya möjligheter och chanser. Om att i stunder av glädje tänka att; ”Just nu är det så här”, och jag får tillåta mig att njuta i detta nu. Ögonblicket är nog.


Nytt för i år är: I programmet ingår även två av våra församlingssånger som finns publicerade på psalmportalen.se: Tack för att Du ser och Dina ögon


I vår titelmelodi sammanfattar vi det så här;

”Jag vilar i stunden, i Din varma tystnad, i ögonblickets stillhet jag tillåten är”


----------------------------------------------------------------

I Ögonblickets Stillhet

Det blåser en vind ifrån havet.

En stilla och värmande bris.

Den smeker min hud, den värmer min själ

Den fyller mitt inre med frid


Det är Din andes vind som rör mig

Som helar mitt kantstötta jag

Ger ny kraft och nytt hopp, som hjälper mig se

en ny färg som ger dagen liv


Jag vilar i stunden, i Din varma tystnad

I ögonblickets stillhet jag tillåten är

----------------------------------------------------------------


Detta program passar alldeles utmärkt vid det en cafékväll, en träff för daglediga, en församlingsafton eller något annat tillfälle där ni vill ge er publik något tänkvärt till livs. Se detta, inte ”bara” som en konsert, utan som en inspiration till möten och livsnära samtal människor emellan. Vi har under årens lopp fått oerhört mycket positiv respons och mött stor förundran och innerlighet från vår publik. En respons som är svår att beskriva i ord…

"alla sjunger andras låtar,

men vi sjunger våra  

- ett möte med oss blir unikt - "