ituneslogga.jpg
spotifylogga.jpg
facebooklogga.jpg
youtubelogga.jpg

...musik som berör

duologga2017 D_1000px.jpg
knapp.jpg

I TILLITENS HÄNDER - Tankar & visor om att hitta sin plats i tillvaron


”Jag försöker hitta en plats

platsen där jag

kan vara jag.

Kanske kan just du hjälpa mig

finna en väg

den som är tänkt för mig…” (ur sången Min Egen Väg)


Vi har alla fått Livet, som en gåva. Men många gånger funderar vi över vad vi ska göra av vårt liv, vad vi ska bli när vi blir ”stora”. Vi funderar över och letar efter vår Väg, vårt Uppdrag, ja över mening och mål… I oss har någon lagt drömmar, talanger och förmågor, i oss finns ett vacker konstverk att mejsla fram, ett Livsverk. Så se dina talanger som en gåva, att använda dem blir ditt Tack till givaren. Lägg ditt liv i Tillitens händer och lita på att du hittar din plats, ditt uppdrag, ditt Livsverk.


—————————


Vill ni ge er publik något tänkvärt, något som berör, något som de inte hört förut men ändå känner igen sig i...?!


Vi erbjuder detta; Våra egna sånger, dikter och reflektioner med ett enkelt och vardagligt språk som träffar och lämnar avtryck. Ett program tillägnat den som behöver en stunds betänketid och andrum i vardagen…


Detta program passar alldeles utmärkt vid det en cafékväll, en träff för daglediga, en församlingsafton eller något annat tillfälle där ni vill ge er publik något tänkvärt till livs. Se detta, inte ”bara” som en konsert, utan som en inspiration till möten och livsnära samtal människor emellan. Vi har under årens lopp fått oerhört mycket positiv respons och mött stor förundran och innerlighet från vår publik. En respons som är svår att beskriva i ord…

insta1duo.jpg