Mobirise Website Builder

"Vi föds med en inandning och vi dör med en utandning.
Vi lever mellan två korta andetag"

Borgerlig begravningsofficiant

Att få forma och leda en begravningsceremoni är ett av de mest förtroendefulla uppdragen som jag har. Det är med stor ödmjukhet jag tar på mig denna uppgift. 

Som officiant hjälper jag till att planera, skapa och förrätta en personlig och minnesvärd begravningsceremoni. Allt utifrån önskemål från den bortgångnes anhöriga. Jag lägger stor vikt vid att skriva ett så personligt och beskrivande minnestal som möjligt. Med min mångåriga erfarenhet som sångsolist, har jag en stor trygghet i att stå framför en församling och förmedla ett budskap. Detta tar jag med mig då jag leder en begravningsceremoni. Önskar man även att jag sjunger vid begravningen så erbjuder jag detta till eget gitarrackompanjemang. 

Sagt av anhöriga om mig:
- Så självklar och så närvarande, så tydlig.
- Hon band ihop ceremonin så elegant.
- Åh, som hon läste och deklamerade, så fantastiskt!
- Jag kunde verkligen vila i Saras ”ledarskap”.
- Begravningsbyrån visste vad de gjorde när de rekommenderade dig! Sången var fantastisk och talet du skrev var så fint!

Här kan du höra min och Pelle Nordlanders sång Andetag

Följ oss!

Made with ‌

Landing Page Software