Mobirise Website Builder
Nyheter

Jag vill här slå ett slå för min och Pelle Nordlanders rykande färska sångbok - I ögonblickets stillhet
I denna bok har vi samlat ett gäng av våra egna sånger. Närmare bestämt 32 stycken. I boken finns noter och ackordsanalys till sångerna.

Ur bokens förord:
Vi har länge valt att behålla vår musik för oss själva, i den bemärkelse att ingen annan än vi haft tillgång till noterna. Det enda undantaget har varit körsamarbetena vi gjort under årens lopp, då körerna fått behålla materialet efter avslutat projekt. Men nu känner vi att det är dags att ge alla möjligheten att sjunga våra sånger. Att få göra dem till sina egna. För sanningen är den, som visdiktaren Tomas Boström säger; ”En visa är inte färdig när den är skriven, inte ens när den är sjungen. Visan blir vad den blir först när den blir det i någon” Så sant som det är sagt! Nu är vår önskan att våra sånger ska komma till glädje för många. Därför låter vi dem nu flyga fritt och hoppas att de landar väl i ditt hjärta. Så ta vara på Ögonblickets stillhet mitt i livet och fyll det med en sång…

Följ oss!

Made with ‌

Website Design Program