logga 2021 grön II

- p e r s o n l i g t - s å r b a r t - b e r ö r a n d e - i n n e r l i g t -

En föreläsning


Alla drabbas vi av sorger och förluster av olika slag under livets gång. Alla möter vi någon som drabbats. Trots detta, räds vi många gånger att tala om sorgen, om det som gör ont. ”Vad ska jag säga? Tänk om jag säger fel saker! Tänk om jag gör hen ledsen!”.


Ofta känner vi oss osäkra, famlande och dåligt rustade inför mötet med en människa i kris. Vi vill så gärna komma med kloka råd och snabba lösningar, när det egentligen handlar om att bara finnas där, att lyssna, att orka stå kvar.


Jag kommer bland annat att prata om:

sorg och förlust

mötet, dvs närvaro och kommunikation

medkänsla kontra medlidande

vikten av att ta hand om sig själv och varandra, för att orka


Varför erbjuder just jag denna föreläsning?


Jag har arbetat många år inom demensvård och även som personlig assistent. Detta har gett mig stor erfarenhet av att finnas för människor i kris. Jag är även utbildad kriscoach, och arbetar som borgerlig begravningsofficiant, dvs jag förrättar alternativa begravningsceremonier. I mitt arbete med begravningar, möter jag många människor som just förlorat en nära anhörig. Jag har förmånen att få komma hem till dem och de får berätta för mig om sin mor, far, partner eller deras barn, som nyligen gått bort. Det bli oerhört starka, berörande och fina samtal om livet, om kärlek, vänskap, glädje och sorg. När vi skiljs åt får jag ofta höra orden; ”Tack för att jag fick prata med dig, för att jag fick berätta!!! Det är så inte så många som vågar fråga, eller som vill lyssna.”


Sedan många år tillbaka frilansar jag som sångerska och skriver eget material i form av tänkvärda visor. Förutom detta är jag en medmänniska, som upplevt egna sorger och förluster i livet. Jag brinner för mötet människor emellan.


I mötet med människor som drabbats av förluster så handlar det om att våga fråga och framför allt att lyssna. Om detta vill jag dela med mig i ord och ton!0Z7A0080