Föreläsare

Jag erbjuder er min föreläsning OM-SORG
i vilken jag delar med mig av mina egna berättelser, erfarenheter och sånger kring sorg och förlust och om att mötas i livets svåra stunder. Jag talar även om vikten av att ha omsorg om sig själv för att kunna ta hand om andra.


Alla drabbas vi av sorger och förluster under livets gång. Alla möter vi någon som drabbats. Trots detta, räds vi många gånger att tala om sorgen, om det som gör ont. ”Vad ska jag säga? Tänk om jag säger fel saker! Tänk om jag gör hen ledsen!”

Ofta känner vi oss osäkra, famlande och dåligt rustade inför mötet med en människa i kris. Vi vill så gärna komma med kloka råd och snabba lösningar, när det egentligen handlar om att bara finnas där, att lyssna, att orka stå kvar.

I denna föreläsning prata och sjunger jag bland annat om:
• sorg och förlust
• mötet, dvs närvaro och kommunikation
• medkänsla kontra medlidande
• vikten av att ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra.

Varför erbjuder just jag denna föreläsning?
Jag har arbetat många år inom demensvård och även som personlig assistent. Detta har gett mig stor erfarenhet av att finnas för människor i kris. Jag är även utbildad kriscoach, och arbetar idag som borgerlig begravningsofficiant, dvs jag förrättar alternativa begravningsceremonier. I mitt arbete med begravningar, möter jag människor som just förlorat en nära anhörig. Jag har förmånen att få komma hem till dem och de får berätta för mig om sin mor, far, partner eller deras barn, som nyligen gått bort. Det bli oerhört starka, berörande och fina samtal om livet, om kärlek, vänskap, glädje och sorg. När vi skiljs åt får jag ofta höra orden; ”Tack för att jag fick prata med dig, för att jag fick berätta!!! Det är så inte så många som vågar fråga, eller som vill lyssna.”

I mötet med människor som drabbats av förluster så handlar det om att våga fråga och framför allt att lyssna. Om detta vill jag dela med mig i ord och ton!

Sagt om föreläsningen
♦️Sara är fantastisk på att fånga sina åhörare på ett både gripande och underhållande sätt!
♦️Det här var magi!
♦️Så berörande och vackert

Kontakta gärna mig för samtal om upplägg och
prisförfrågan.

Mobirise Website Builder

Följ oss!

Mobirise